La Palazzo
1+1 Penthouse - 2+1 - 3+1 - 4+1 انواع آ‌پارتمان
£ 200,000 قیمت شروع
Boğaz محل

جزئیات پروژه

پروژه "La Palazzo" که در قلب قبرس شمالی قرار گرفته، تجملات و راحتی را با هم ترکیب می کند و زندگی مدرن را که توسط طبیعت زیبای مدیترانه احاطه شده است را به یک تجربه منحصر به فرد تبدیل می کند. معماری این پروژه، به خوبی جزئیات معاصر را با سنت قبرس ترکیب می کند، و با طراحی فوق العاده با شکوهش عظمت یک کاخ را منعکس می کند. La Palazzo با ارائه فض...

محل پروژه