FOUR SEASON LIFE III
Studio - 1+1 - 2+1 - 3+1 انواع آ‌پارتمان
£ 150,000 قیمت شروع
Boğaz محل

جزئیات پروژه

Four Seasons Life III، آرامش و شادی را برای سرمایه گذارانی که می خواهند، طبیعت بکر و دست نخورده دریای مدیترانه را تجربه کنند، به ارمغان می آورد. هدف این پروژه حفظ طبیعت بکر منطقه و در عین حال ارائه زیبایی فوق العاده اسکله به ساکنان است. این فضای سبز و زیبا در مجموع از ۶۱۰۰۰ متر مربع زمین، ۲۰۰۰۰ متر مربع ساختمان، ۵۳۰۰۰ متر مربع محوطه سازی و فضای باز و ۱۵۰۰۰ متر مربع فضای سبز شامل ۲۰۰۰۰ گیاه و...

محل پروژه