OLEA CYPRUS
1+1 - 2+1 - 3+1- 2+1/3+1 Penthouse انواع آ‌پارتمان
قیمت شروع
Geçitkale محل

جزئیات پروژه

زندگی را در Olea Residence،جذاب ترین شهر کوچک در Geçitkale تجربه کنید. این یک مقصد رویایی برای کسانی است که به دنبال زندگی آرام در طبیعت هستند. Olea Residence در منطقه ای آرام، احاطه شده توسط زیبایی های طبیعت و مردمی مهربان و خوش برخورد واقع شده اس...

محل پروژه