SEA PEARL RESIDENCE
برای سبکی جدید از یک زندگی آرام که عمیقاً آن را احساس خواهید کرد، آماده شوید انواع آ‌پارتمان
قیمت شروع
İskele محل

جزئیات پروژه

گروه شرکت های Noyanlar، که به خاطر پروژه های با کیفیت و گسترده اش شناخته شده است، با افتخار فرصت های منحصر به فردی را به مشتریان ارزشمند ما که می خواهند یک زندگی با کیفیت را تجربه کنند، ارائه می دهد.

&rl...

محل پروژه